Se nyhedsbrevet i en browser
25.11.2022
Særligt nyhedsbrev til dig som er fysioterapeut og under praksisoverenskomsten
Kære praktiserende fysioterapeut
Undgå takstnedsættelse på speciale 62
Alle klinikker opfordres kraftigt til at sætte alle vederlagsfri patienter på pause fra behandling med tilskud i 2 uger sidst på året ud over normal ferielukning. Patienten kan eventuelt tilbydes behandling uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling resten af året. Formålet er at undgå honorarnedsættelser til næste år.
Alle klinikker opfordres kraftigt til at oprette ventetid for vederlagsfri fysioterapi og registrere denne på Sundhed.dk. Formålet er at synliggøre, at den økonomiske ramme ikke er stor nok og samtidig sikre, at rammen ikke bliver overskredet igen i 2023.
Tal for udviklingen viser, at udgifterne indtil nu i 2022 er steget for meget i forhold til den overordnede økonomiske ramme. Hvis udviklingen fortsætter resten af 2022, vil honorarerne på speciale 62 blive sat ned i 2023 svarende til overskridelsen af rammen, som aktuelt er på 3,7 procent. Sidste år lykkedes det at holde os under rammen, men det skyldtes primært den opblomstring i corona, der dæmpede aktiviteten i slutningen af året. Det er ikke forventningen, at det vil ske igen i år.

Udviklingen i udgifterne skyldes, at tilgangen af nye patienter er for stor i forhold til de midler, der er afsat. Vi har ifølge overenskomsten et fælles ansvar for at overholde rammen, og det er ikke realistisk eller ønskeligt at sætte honorarerne ned, hvilket vil være konsekvensen, hvis den overordnede ramme bliver overskredet.

Danske Fysioterapeuter opfordrer kraftigt til, at alle klinikker opretter ventetid for vederlagsfri fysioterapi og registrerer denne ventetid på Sundhed.dk. Herunder opfordres til, at ingen klinikker øger antallet af patienter i ordningen yderligere. Det vil sige, at der ikke tages en ny patient i behandling på klinikken, før der er en anden patient, der er stoppet med sin behandling.

Det er klinikejers ansvar og pligt at opdatere klinikkens ventetidsoplysninger på Sundhed.dk. Vi vil løbende udsende en oversigt til alle klinikker over den registrerede ventetid på klinikkerne fra og med december, herunder klinikkerne i de forskellige kommuner. Danske Fysioterapeuter opfordrer desuden til, at I drøfter indsatsen på klinikken og med naboklinikkerne.

Læs mere i FAQ'en om etablering af ventetid og om muligheden for at tage imod patienter mod fuld egenbetaling indtil der bliver plads. Du kan også læse om, hvad du kan sige til patienten, hvis patienten ikke kan få behandling med tilskud.
Læs mere om udgiftsudviklingen på speciale 62 og find svar i FAQ'en
Med venlig hilsen
Danske Fysioterapeuter
Kontakt
Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70
2300 København S
Tlf: 33 41 46 20
Man-tors: 9-15, fre: 9-14
fysio@fysio.dk
Medlemsfordele
Jobbank
Dine medlemsdata
Følg os
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Danske Fysioterapeuter.
Du kan afmelde nyhedsbrevet her
Se vores persondatapolitik